Bardzo niskie przyszłe emerytury

Bardzo niskie przyszłe emerytury

Coraz częściej ludzie są przerażeni informacjami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przesyła im wyliczenia przyszłej emerytury. Ci, którym udało się przekroczyć próg tysiąca złotych mogą być zadowoleni. Gorzej z tymi, którym wyliczenia wskazują kilkaset złotych. Pojawia się przed nimi pytanie, jak będą żyć na emeryturze. Oczywiście naprzeciw takim potrzebom wychodzą banki, które oferują wypłatę świadczeń pod hipotekę domu. W ten sposób, jeżeli emeryt dorobił się wcześniej własnego mieszkania lub domu, może czuć się zabezpieczony, gdyż jego emerytura może być dużo wyższa. Oczywiście po jego śmierci całą nieruchomość przejmie bank, zatem nie odziedziczą jej dzieci i nikt inny z rodziny. Ponad to ta forma nie jest jeszcze do końca ustalona i Rząd pragnie nad tym popracować, aby zabezpieczyć osoby, które będą korzystać z tego typu świadczeń. Niestety myślenie o przyszłej emeryturze powinno zacząć się dużo wcześniej, gdyż nie zawsze fakt, ze przepracowało się trzydzieści i więcej lat, może stanowić gwarancję do otrzymania odpowiedniego świadczenia finansowego, które pozwoli na godne życie do końca. Osoby, które czegoś się dorobiły już wcześniej mogą czuć się lepiej przygotowane i zabezpieczone przed emeryturą niż te, którym się nie udało zabezpieczyć na tą ewentualność. Obecne prognozy nie są różowe.