VSM

VSM

Wydajność pracy ma ogromne znaczenie w każdej dziedzinie przemysłu. W celu uzyskania jak największej wydajności stosuje się różne metody, które pozwalają na usprawnienie wszystkich etapów produkcji.Jedną z takich metod jest VSM mapowanie strumienia wartości. Polega ono na śledzeniu procesów przepływu materiałów i informacji, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Innymi słowy mapowanie polega na stworzeniu zapisu, które będzie dokładnie określał jak przebiega proces wyrobu danego produktu od chwili pozyskania surowca do zakończenia wszystkich czynności produkcyjnych. Mapowanie obejmuje także informacje, czyli to kiedy i w jaki sposób docierają one do różnych procesów. Tego typu informacje określają między innymi co należy produkować, a także kiedy należy to robić i w jakich ilościach.
Jaki jest cel stosowania mapowania strumienia wartości? Taka analiza pozwala przede wszystkim na wykrycie różnych nieprawidłowości, które mają niekorzystny wpływ na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych. Mapowanie jest także niezbędne, kiedy planuje się wprowadzenie różnego rodzaju zmian w tym obszarze. Dzięki prześledzeniu wszystkich procesów można zaprojektować udoskonalenia, zwiększające wydajność.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]